verzendkosten

In 7 stappen naar het nieuwe AVI-niveau in uw schoolbibliotheek

gebruik de handige nAVIgator van Zwijsen

  1. Maak een schatting hoeveel kinderboeken gestickerd moeten worden met een nieuw AVI-niveau. *)
  2. Bestel AVI boekenstammetjes of bestel bij Zwijsen de benodigde hoeveelheid AVI-nieuw-stickers (tot zolang de voorraad strekt)
  3. Verzamel alle kinderboeken die op school aanwezig zijn. (kinderen die aan het lezen zijn in een boek moeten dit dus ook tijdelijk inleveren).
  4. sorteer de boeken op oud AVI: alle AVI 1 boeken bij elkaar, alle AVI 2 boeken etc
  5. stel per AVI-niveau een inhoudsdeskundige aan die veel met een bepaald AVI-niveau werkt. Bijvoorbeeld de leerkracht van groep 3 kijkt naar de AVI 1 en AVI 2 boeken. Deze bekijkt per boek wat het nieuwe AVI-niveau is. Richtlijnen hiervoor zijn hieronder te vinden in het beslisschema.
  6. De stapeltjes die nu ontstaan kunnen voorzien worden van een nieuwe sticker **)
  7. De boeken kunnen nu teruggeplaatst worden in de kasten ***)

Tip *)Vindt u het stickeren van alle boeken te veel werk, sticker dan alleen de boeken voor de jaargroepen 3, 4, 5 en 6 en de  boeken voor leeszwakke of dyslectische kinderen. Kinderen met een AVI-niveau van E6 en hoger hoeven niet meer te lezen volgens AVI. Zij kiezen gewoon een boek dat ze leuk vinden, ongeacht het AVI-niveau!

Tip **) Gesorteerde boeken stickeren kan natuurlijk heel goed gedaan worden door ouders die een ochtend willen komen helpen.

Tip ***) Laat de boekenkasten eerst even schoonmaken voordat u de boeken terugplaatst. Zo wordt uw boekenkast ook letterlijk opgefrist.

Beslisschema oud AVI -> nieuw AVI

AVI oud Wordt of of
1 Start
Tekst bestaat uit eenlettergrepige woorden die klankzuiver zijn
maan
M3
Tekst bestaat uit eenlettergrepige woorden waarbij ook niet-klankzuivere woorden mogen voorkomen
hond
 
2 M3
Tekst bestaat uit eenlettergrepige woorden waarbij ook niet-klankzuivere woorden mogen voorkomen
hond
E3
Tekst bestaat uit een- en tweelettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden
 
3 E3
Tekst bestaat uit een- en tweelettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden
M4
Tekst bestaat uit één- twee lettergrepige woorden en enkele eenvoudige drielettergrepige woorden.
 
4 M4
Tekst bestaat uit één- twee lettergrepige woorden en enkele eenvoudige drielettergrepige woorden.
E4
Tekst bestaat voornamelijk uit één- twee- en drielettergrepige woorden. In drielettergrepige woorden mogen een beperkt aantal leesmoeilijkheden voorkomen
 
5 E4
Tekst bestaat voornamelijk uit één- twee- en drielettergrepige woorden. In drielettergrepige woorden mogen een beperkt aantal leesmoeilijkheden voorkomen
Elke nieuwe zin begint op een nieuwe regel.
M5
Geen beperking in lengte woorden. Elke nieuwe zin begint op een nieuwe regel
Eenvoudige leesmoeilijkheden van leenwoorden komen voor:
i en y uitgesproken als ie
c uitgesproken als k of als s
 
6 E4
Tekst bestaat voornamelijk uit één- twee- en drielettergrepige woorden. In drielettergrepige woorden mogen een beperkt aantal leesmoeilijkheden voorkomen.
Elke nieuwe zin begint op een nieuwe regel.
M5
Geen beperking in lengte woorden. Elke nieuwe zin begint op een nieuwe regel
Eenvoudige leesmoeilijkheden van leenwoorden komen voor:
i en y uitgesproken als ie
c uitgesproken als k of als s
E5
Zinnen worden langer. Meer gebruik van lastig te lezen leenwoorden:
Bureau, horloge, chauffeur.
Zinnen beginnen niet meer op een nieuwe regel
7 E5
Zinnen worden langer. Meer gebruik van lastig te lezen leenwoorden:
Bureau, horloge, chauffeur.
Zinnen beginnen niet meer op een nieuwe regel
M6
Langere zinnen, ook samengestelde zinnen
Zinnen beginnen niet meer op een nieuwe regel.
Lastig te lezen leestekens komen meer voor, zoals ideeën, ruïne.
Steeds minder wit op een pagina.
 
8 M6
Langere zinnen, ook samengestelde zinnen.
Zinnen beginnen niet meer op een nieuwe regel.
Lastig te lezen leestekens komen meer voor, zoals ideeën, ruïne.
Steeds minder wit op een pagina.
E6 M7
9 M7 E7 Plus
Dikke boeken zonder of met weinig illustraties.
Lange zinnen.
Omvangrijke hoofdstukken.

Bron: http://www.zwijsen.nl/navigator