verzendkosten

LEVERINGSVOORWAARDEN

Uitgeverij Stam 
Ambachtsweg 27 - Postbus 149
3953 BZ Maarsbergen- 3950 AC Maarn
T 0343 - 45 24 49
F 0343 - 45 24 84
info@uitgeverijstam.nl
www.uitgeverijstam.nl

Webshop Scholen

1. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen staan in euro’s genoteerd, inclusief b.t.w. Het is mogelijk dat er per abuis een foutieve prijs staat vermeld . In dat geval behouden wij ons het recht voor om de juiste prijs aan u te berekenen. Ook voor tussentijdse prijsverhogingen en indien wij door wettelijke omstandigheden worden genoodzaakt de prijzen te verhogen, geldt dit. Uiteraard wordt u hierover zorgvuldig geïnformeerd.

2. LEVERING

Binnen enkele dagen wordt uit voorraad geleverd. Is een artikel niet voorradig, dan wordt u dat zo spoedig mogelijk en franco nagezonden.
Bestellingen onder € 20,00 kunnen wij niet uitvoeren. Levering zolang de voorraad strekt.

3. VERWERKINGS-, VERPAKKINGS- EN VERZENDKOSTEN

Voor de verwerkings-, verpakkings- en verzendkosten wordt voor leveringen binnen Nederland een bijdrage van € 5,00, inclusief b.t.w., per bestelling berekend. Voor orders met bestellingen uit het creatief gedeelte bedraagt dit bedrag € 7,50.

Voor express- en rembourszendingen berekenen wij een toeslag bovenop de reguliere bijdrage in de administratie- en verzendkosten.

4. AFLEVERADRES EN TRANSPORT

Als afleveradres hanteren wij de in onze administratie opgenomen gegevens. Goederen reizen voor risico van de koper.

5. BETALING

Wij verzoeken u binnen 21 dagen na factuurdatum te betalen. Betaling kan geschieden op ons ING bankrekening nummer NL11INGB000006515 of op ons rekeningnummer NL88ABNA0483685208 van de ABN AMRO bank te Maarn, onder vermelding van uw factuur- en debiteurnummer.

U kunt ons ook éénmalig machtigen tot incasso van het verschuldigde bedrag. Goederen blijven eigendom van Uitgeverij Stam B.V. tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6. RECLAMES EN RETOUREN

Eventuele reclames worden door ons geaccepteerd binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de goederen. Neem nooit beschadigde pakken in ontvangst en teken niet voor aflevering, indien het aantal niet overeenstemt met het vermelde op de vrachtbrief. Indien goederen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan direct telefonisch contact met ons op. Retourzendingen zonder voorgaand overleg, alsmede ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Speciale opdrachten, bijvoorbeeld drukwerk en plakfiguren, kunnen wij helaas niet retour nemen.

7. COPYRIGHT

Op al onze uitgaven is het copyright van toepassing. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Uitgeverij Stam B.V. is het niet toegestaan publicaties, of delen hiervan, te reproduceren.

Alle rechten voorbehouden, Uitgeverij Stam B.V., Ambachtsweg 27, 3953 BZ Maarsbergen 

Webshop Opvoeders & Particulieren

1. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen staan in euroʼs genoteerd, inclusief b.t.w. Het is mogelijk dat er per abuis een foutieve prijs staat vermeld. In dat geval behouden wij ons het recht voor om de juiste prijs aan u te berekenen. Ook voor tussentijdse prijsverhogingen en indien wij door wettelijke omstandigheden worden genoodzaakt de prijzen te verhogen, geldt dit. Uiteraard wordt u hierover zorgvuldig geïnformeerd.

2. LEVERING

De meeste producten zijn uit voorraad leverbaar. Verwachten wij een langere levertijd dan 3-5 werkdagen, dan informeren wij u hierover. Binnen enkele dagen wordt uit voorraad geleverd. Is een artikel niet voorradig, dan wordt u dat zo spoedig mogelijk (franco) nagezonden.

3. VERWERKINGS-, VERPAKKINGS- EN VERZENDKOSTEN

Voor de verwerkings-, verpakkings- en verzendkosten worden voor leveringen binnen Nederland een bijdrage van € 2,50 per bestelling berekend. Voor orders met bestellingen uit het creatief gedeelte bedraagt dit bedrag € 4,25 inclusief b.t.w.

4. AFLEVERADRES EN TRANSPORT

Tijdens het plaatsen van de bestelling geeft u een adres aan waarop wij op werkdagen tussen 9-17 kunnen afleveren. Als afleveradres hanteren wij de in onze administratie opgenomen gegevens. Goederen reizen voor risico van de koper.

5. BETALING

Betaling geschiedt via het Nederlandse platform voor online betalen: iDEAL. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk via uw eigen vertrouwde bank betalen.

6. RECLAMES EN RETOUREN

Eventuele reclames worden door ons geaccepteerd binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Neem nooit beschadigde pakken in ontvangst en teken niet voor aflevering, indien het aantal niet overeenstemt met het vermelde op de vrachtbrief. Indien goederen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan direct telefonisch contact met ons op. Retourzendingen zonder voorgaand overleg, alsmede ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7. OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Uitgeverij Stam in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Uitgeverij Stam gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8. PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Uitgeverij Stam gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

9. VRAGEN/KLACHTEN

Uitgeverij Stam streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Uitgeverij Stam, dan wordt Uitgeverij Stam daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht.

10. COPYRIGHT

Op al onze uitgaven is het copyright van toepassing. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Uitgeverij Stam B.V. is het niet toegestaan publicaties, of delen hiervan, te reproduceren. Alle rechten voorbehouden, Uitgeverij Stam B.V., Ambachtsweg 27, 3953 BZ Maarsbergen