verzendkosten

01000029 - Serie 29 - Kanjer A

Serie 29 - Kanjer A

Stammetjes serie 29 - Kanjer A


20 motieven - 440 plaatjes Stickers van de Kanjertraining! De kanjerstickers ondersteunen de doelstellingen van de kanjertraining. Een veelgebruikte methode om verbeterde leerresultaten en concentratie, gedragsverandering en afname pestgedrag te verkrijgen.

Gerelateerd artikelen