verzendkosten

01000030 - Serie 30 - Kanjer B

Serie 30 - Kanjer B

Stammetjes serie 30 - Kanjer B


20 motieven - 440 plaatjes Stickers van de Kanjertraining! De kanjerstickers ondersteunen de doelstellingen van de kanjertraining. Een veelgebruikte methode om verbeterde leerresultaten en concentratie, gedragsverandering en afname pestgedrag te verkrijgen.

Gerelateerd artikelen