verzendkosten

01000055 - Serie 55 - Kanjer C

Serie 55 - Kanjer C

Stammetjes serie 55 - Kanjer C


20 motieven - 440 plaatjes Stickers van de Kanjertraining! De kanjerstickers ondersteunen de doelstellingen van de kanjertraining. Een veelgebruikte methode om verbeterde leerresultaten, concentratie, gedragsverandering en afname pestgedrag te realiseren.

Gerelateerd artikelen